survey_results_covid19_2020eqnomics

Ίσως το κληροδότημα της πανδημίας COVID-19 να είναι μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, πιο ηθική ηγεσία και περισσότερη εμπιστοσύνη, δείχνει η πρόσφατη έρευνα της EQnomics.

Εμπόδιο στον αποτελεσματικό τρόπο εργασίας θα μπορούσε να σταθεί ο παράγοντας της εμπιστοσύνης καθώς και της μέτρησης παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Αθήνα, 09/07/2020:
__

Η EQnomics Consulting, ο οργανισμός με εξειδίκευση στην επαγγελματική κατάρτιση στελεχών και η πρώτη επιλογή επιχειρηματιών παγκοσμίως για την παροχή αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ηγεσίας, Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και Επαγγελματικού Coaching, πραγματοποίησε έρευνα και βρήκε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για την διαχείριση της τρέχουσας αναστάτωσης που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι μεγάλες αλλαγές και η εξίσου μεγάλη αναστάτωση που έχει επιφέρει στις επιχειρήσεις η πανδημία COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα για την EQnomics να βρισκόμαστε στο επίκεντρο της ενημέρωσης, διατηρώντας 24ωρη επαφή με το πελατολόγιό μας, υψηλά στελέχη πολυεθνικών εταιρειών και επιχειρηματίες, έτσι ώστε να τους παρέχουμε την απαραίτητη επαγγελματική υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσεων. Σε συνδυασμό με έρευνα που διεξήγαμε σε 512 επαγγελματίες από ποικίλλους κλάδους και σε παγκόσμιο επίπεδο, η ομάδα της EQnomics ανέδειξε τους τομείς στους οποίους οι επαγγελματίες πρέπει να δώσουμε έμφαση έτσι ώστε να είμαστε πιο ευέλικτοι, καλύτερα προετοιμασμένοι και κατά συνέπεια πιο ανθεκτικοί.

Δείτε τα αποτελέσματα της Έρευνας εδώ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι απαραίτητη η επανεκπαίδευση στελεχών έτσι ώστε να υποστηριχθεί η διαχείριση του Προσωπικού, του Εμπορικού και του Λειτουργικού τμήματος των επιχειρήσεων καθώς και να μπορεί να γίνει ορθότερη παρακολούθηση και καταγραφή της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Από τους 512 συμμετέχοντες στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9-23 Ιουνίου 2020 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn, Facebook, Instagram καθώς και από διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 33% ήταν γυναίκες και το 67% ήταν άνδρες. Το 80% αυτών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα στελεχών επιχειρήσεων ενώ το 43% αυτών εργάζονται σε επιχείρηση η οποία απασχολεί πάνω από 50 υπαλλήλους και το 34% αυτών σε επιχείρηση που απασχολεί λιγότερο από 10.

Όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία στις εταιρείες, το 90% πιστεύουν ότι ενώ νέες μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα, παρ’ όλα αυτά το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας, ηγεσίας και τηλε-εργασίας.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα ηγετικά στελέχη ήταν η μέτρηση της παραγωγικότητας, η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας και η δέσμευση.

Η ανεργία, η έλλειψη κοινωνικοποίησης και η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι από τις φράσεις που προέκυψαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα στις ερωτήσεις με ελεύθερη απάντηση (και όχι επιλογή), ενώ βρέθηκαν και αρκετές βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έδωσαν κίνητρο στους υπαλλήλους και προσέφεραν αίσθημα σταθερότητας σε αυτήν την τόσο αβέβαιη περίοδο. Κάποιες από αυτές ήταν τα webinars, οι τακτικές συναντήσεις προσωπικού καθώς και οι πιο χαλαρές και ανεπίσημες συναντήσεις στο κλείσιμο της εβδομάδας παρουσία του γενικού διαυθυντή ή ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Τέλος, είναι εμφανές ότι η εποχή της ψηφιοποίησης κατέφτασε και αποτελεί αναγκαιότητα πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της δομής, των οικονομικών αλλά και των ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς εκείνους οι οποίοι μέχρι τώρα υστερούσαν. Βλέποντας τα εμπόδια και τις δυσκολίες σαν ευκαιρία αλλαγής και εφαρμογής νέων μοντέλων εργασίας, μπορούμε να ανοικοδομήσουμε το περιβάλλον εργασίας μας κάνοντάς το πιο ευέλικτο αλλά και πιο ανθεκτικό έτσι ώστε να υποστηρίζει τον ανθρώπινο παράγοντα για να έχει όχι μόνο μέγιστη αποτελεσματικότητα αλλά και τη μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση.

Η EQnomics, είναι ένας οργανισμός με κίνητρο το πάθος για την ενίσχυση της επιχείρησης, της ομάδας και του ατόμου ώστε να φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν και να επιτύχουν τους υψηλότερους στόχους τους. Εξείδίκευσή μας, η εκπαίδευση στελεχών στον τομέα Ηγεσίας και High Performance Alignment (HPA) μέσα από τα οποία διαμορφώνεται ξεκάθαρα το Όραμα, η Αποστολή και ο Ρόλος της επιχείρησης έτσι ώστε να επιτύχει βιωσιμότητα.

About EQnomics Consulting:
__

EQnomics Consulting, an international Business Success organisation, strives to be the business world’s first choice for the provision of efficient, competitive, and bespoke Executive & Leadership Training, Business Solutions and Professional Coaching services globally.

Born out of the passion to assist companies, teams and individuals create the results they desire and witness them thrive, our DNA is our comparative advantage of Localising, Industrialising and Personalising every service provided.

By combining innovative approaches with the multinational expertise and industry (Shipping, Energy, Multinationals & Family Business) knowledge of our team, EQnomics Consulting provides top-of-class services that guarantee its customers results fused with real profitability and performance through a uniquely smooth collaboration experience incomparable in quality and application.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.eqnomics.org
Για νέα και πρόσφατες δημοσιεύσεις ακολουθείστε μας στο LinkedIn & Facebook

Spread the love

Related Posts